Integritetspolicy

Sekretesspolicy

Ansvarig för databehandlingen är:
VRR Handel UG (begränsat ansvar)
Leitzstraße 45
Stuttgart
Tyskland

support@vrrhandel.de

Vi är glada att du är intresserad av vår onlinebutik. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan kommer vi att informera dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter.


1. ÅTKOMST DATA OCH HOSTNING

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personlig information. Varje gång en webbplats anropas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller till exempel namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för samtalet, mängden överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar samtalet. Dessa åtkomstdata utvärderas uteslutande i syfte att säkerställa problemfri drift av webbplatsen och förbättra vårt erbjudande. Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen av en korrekt presentation av vårt erbjudande i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR. All åtkomstdata kommer att raderas senast sju dagar efter slutet av ditt besök på webbplatsen.


HOSTNING

Tjänsterna för att vara värd och visa webbplatsen tillhandahålls delvis av vår tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om inte annat anges i denna dataskyddsdeklaration, behandlas all åtkomstdata och all data som samlas in i de formulär som tillhandahålls på denna webbplats på deras servrar. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsdeklaration.

Våra tjänsteleverantörer är baserade och/eller använder servrar i följande länder , för vilket Europeiska kommissionen har beslutat har fastställt en adekvat dataskyddsnivå: Kanada

Våra tjänsteleverantörer är baserade och/eller använder servrar i USA och andra länder utanför EU och EES. Det finns inget beslut om lämplighet från Europeiska kommissionen för dessa länder. Vårt samarbete med dem är baserat på standardklausuler om dataskydd från Europeiska kommissionen.


2. DATABEHANDLING FÖR KONTRAKTSHANTERING OCH KONTAKT


2.1 DATABEHANDLING FÖR AVTALSHANTERING

Vi samlar in personuppgifter för avtalsbehandling i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Mening 1 Bokstav b GDPR , om du frivilligt informerar oss om detta vid din beställning. Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att behandla avtalet och vi kan inte skicka beställningen utan att tillhandahålla den. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär.

Ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter, i synnerhet om att vidarebefordra dem till våra tjänsteleverantörer för beställnings-, betalnings- och frakthantering, kan finns i följande avsnitt denna integritetspolicy. Efter att avtalet har slutförts kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och raderas efter skatte- och kommersiella lagringsperioder i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit c GDPR, om du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter i i enlighet med artikel 6 punkt 1 mening 1 lit a GDPR eller så förbehåller vi oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi kommer att informera dig om i denna förklaring.


2.2 KUND KONTO
Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit.en GDPR genom att besluta att öppna ett kundkonto använder vi dina uppgifter i syfte att öppna ett kundkonto och lagra dina uppgifter för ytterligare framtida beställningar på vår hemsida. Du kan radera ditt kundkonto när som helst och kan göra det antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativ som beskrivs i denna dataskyddsförklaring eller via en funktion som tillhandahålls för detta ändamål på kundkontot. Efter att ditt kundkonto har raderats kommer dina uppgifter att raderas såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till vidare användning av dina uppgifter i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit som vi informerar dig om i denna förklaring.

2.3 KONTAKT

I samband med kundkommunikation samlar vi in ​​personuppgifter för att behandla dina förfrågningar i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit b GDPR-data om du frivilligt lämnar dem till oss när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär, livechattverktyg eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att behandla din kontakt. Vilken data som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Efter att din begäran har behandlats fullständigt kommer dina uppgifter att raderas såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till vidare användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit om vilken vi informerar dig i detta uttalande.


3. DATABEHANDLING FÖR SYFTE MED FRAKTBEHANDLING

För att uppfylla avtalet i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit b GDPR, vidarebefordrar vi dina uppgifter till den frakttjänstleverantör som har uppdraget att leverans, i den mån detta är nödvändigt för leverans av de beställda varorna


DATAÖVERFÖRING TILL LEVERANTÖRER AV FRAKTTJÄNSTER FÖR SYFTE MED FRAKTANMÄLAN

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning kommer vi att ge det på grundval av detta i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit a DSGVO din e-postadress och ditt telefonnummer till den valda frakttjänstleverantören så att de kan kontakta dig före leverans i syfte att skicka meddelande eller samordning.
Ditt samtycke kan ges när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsdeklaration eller direkt till leverantören av frakttjänster på den angivna kontaktadressen Nedan. Efter återkallelse kommer vi att radera de uppgifter du har lämnat för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi kommer att informera dig i denna deklaration.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Tyskland


4. DATABEHANDLING FÖR BETALNINGSBEHANDLING

När vi behandlar betalningar i vår onlinebutik arbetar vi tillsammans med dessa partners: tekniska tjänsteleverantörer, banker, betaltjänstleverantörer.


4.1 DATA BEHANDLING FÖR TRANSAKTIONSBEHANDLING

Beroende på vald betalningsmetod vidarebefordrar vi de uppgifter som behövs för att behandla betalningstransaktionen till våra tekniska tjänsteleverantörer som arbetar för oss inom ramen för orderhanteringen, eller till de uppdragsgivna kreditinstituten eller till vald betaltjänstleverantör, i den mån detta är nödvändigt för att betalningshantering krävs. Detta tjänar till att uppfylla avtalet i enlighet med artikel 6 (1) meningen 1 lit b GDPR. I vissa fall samlar betaltjänstleverantörerna in de uppgifter som krävs för att hantera betalningen själva, t.ex.på din egen webbplats eller via en teknisk integrering i beställningsprocessen.Respektive betaltjänstleverantörs dataskyddsförklaring gäller i detta avseende
Om du har frågor om våra samarbetspartners för betalningshantering och grunden för vårt samarbete med vänligen använd kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring


4.2 DATABEHANDLING FÖR SYFTE ATT FÖREBYGGA BEDRÄGERIER OCH OPTIMERING AV VÅRA BETALNINGSPROCESSER

Vid behov ger vi vår tjänsteleverantörer ytterligare data som de tillhandahåller tillsammans med de uppgifter som är nödvändiga för att behandla betalningen som vår processor Använd i bedrägeriförebyggande syfte och för att optimera våra betalningsprocesser (t.ex. fakturering, hantering av omtvistade betalningar, redovisningsstöd). I enlighet med artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR tjänar detta till att skydda våra legitima intressen av vårt skydd mot bedrägerier och i effektiv betalningshantering, vilka är överordnade i samband med en intresseavvägning.


5. ANNONSERING MED E-POST


5.1 NYHETSBREV MED E-POST MED REGISTRERING

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som krävs för detta eller separat tillhandahållna av dig , för att skicka du vårt e-postnyhetsbrev på regelbunden basis baserat på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 lit. Att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet. Efter att du har avslutat prenumerationen kommer vi att radera din e-postadress från listan över mottagare, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit är tillåten enligt lag och om vilken vi kommer att informera dig i denna förklaring.


5.2 DISTRIBUTION AV NYHETSBREV

Nyhetsbrevet kan även skickas av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring.

Våra tjänsteleverantörer är baserade och/eller använder servrar i dessa länder: USA Det finns inget beslut om lämplighet för dessa länder Europeiska kommissionen. Vårt samarbete med dig bygger på dessa garantier: Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd


6. COOKIES OCH ANNAN TEKNIK


ALLMÄN INFORMATION

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi teknologier inklusive så kallade cookies på olika sidor. Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, det vill säga efter att du har stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare nästa gång du besöker (beständiga cookies).
Vi använder teknologier som är absolut nödvändiga för användningen av vissa funktioner på vår webbplats (t.ex. kundvagnsfunktion). Dessa tekniker samlar in och bearbetar IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation och information om din användning av vår webbplats (t.ex. information om innehållet i kundvagnen). Inom ramen för en intresseavvägning tjänar detta övervägande berättigade intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Art 6 Para 1 S. 1 lit t.ex.för att kunna styrka samtycke till behandling av dina personuppgifter) samt till webbanalys och marknadsföring online. Ytterligare information om detta, inklusive respektive rättslig grund för databehandling, finns i följande avsnitt i denna dataskyddsförklaring .

Cookieinställningarna för dina webbläsare finns under följande länkar: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies ] / Safari™ [https://support.apple. com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647 ?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https: //support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de /latest/web-preferences/#cookies]

Om du har samtyckt till användningen av teknikerna i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 lit a GDPR, kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till Kontaktalternativ som beskrivs i integritetspolicyn.


7. ANVÄNDNING AV COOKIES OCH ANNAN TEKNIK FÖR WEBANALYS OCH REKLAMESYFTE

Om du har gett ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit. en GDPR, använder vi följande cookies och andra tredje- partyteknik. Efter avslutad användning av respektive teknologi av oss kommer de uppgifter som samlas in i detta sammanhang att raderas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Du kan hitta mer information om dina återkallningsalternativ i avsnittet "Cookies och annan teknik". Se varje teknik för mer information, inklusive hur vi arbetar med varje leverantör. Om du har några frågor om leverantörerna och grunden för vårt samarbete med dem, vänligen använd kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring.


7.1 ANVÄNDNING AV GOOGLE TJÄNSTER FÖR WEBANALYS OCH REKLAMESYFTE

Vi använder följande teknik från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Den information som automatiskt samlas in av Googles teknologier om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete med dem är baserat på standardklausuler om dataskydd från Europeiska kommissionen. Om din IP-adress samlas in via Googles teknologier kommer den att förkortas innan den lagras på Googles servrar genom att aktivera IP-anonymisering. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server och förkortas där. Om inte annat anges för de enskilda teknikerna sker databehandling på grundval av ett avtal som slutits mellan gemensamt ansvariga personer för respektive teknologi i enlighet med artikel 26 DSGVO. Mer information om databehandling av Google finns i Googles dataskyddsinformation [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

 GOOGLE ANALYTICS

För ändamålet av webbplatsanalys Google Analytics samlar in och lagrar automatiskt data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats), från vilken användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Cookies kan användas. Din IP-adress kommer i princip inte att slås samman med annan Google-data. Databehandlingen sker på basis av ett avtal om orderhantering av Google.

I syfte att optimera marknadsföringen av vår webbplats har vi aktiverat datadelningsinställningarna för "Googles produkter och tjänster". Detta gör att Google kan komma åt data som samlas in och bearbetas av Google Analytics och sedan använda den för att förbättra Googles tjänster. Datautlämnande till Google som en del av dessa datautsläppsinställningar baseras på ett ytterligare avtal mellan de ansvariga. Vi har inget inflytande på den efterföljande databehandlingen av Google.

Vi använder även tilläggsfunktionen i Google Analytics Google Optimize för att skapa och utföra tester.

 GOOGLE ADS

För reklamändamål I Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser ställs den så kallade Google remarketing-cookien in när du besöker vår webbplats, som automatiskt genereras genom insamling och bearbetning av data (IP-adress, besökstid, enhet och webbläsarinformation och information om din användning av vår webbplats) och med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och på basis av de sidor du besöker möjliggör intressebaserad reklam. All ytterligare databehandling kommer endast att ske om du har aktiverat inställningen "Personlig annonsering" i ditt Google-konto. I det här fallet, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, använder Google din data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter.

För webbplatsanalys och händelsespårning. , mäter vi via Google Ads konverteringsspårning ditt efterföljande användningsbeteende om du kom till vår webbplats via en Google Ads-annons. Cookies kan användas för detta och data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser specificerade av oss, såsom besök på en webbplats eller prenumeration på ett nyhetsbrev) kan användas registreras, från vilka pseudonymer används Användningsprofiler skapas.


7.2 ANVÄNDNING AV FACEBOOK-TJÄNSTER FÖR WEBBANALYS OCH REKLAMINGSSYFTEN

ANVÄNDNING AV FACEBOOK PIXEL

Vi använder Facebook-pixeln som en del av teknikerna som presenteras nedan Facebook Ireland Ltd [https://de-de.facebook.com/facebookdublin/], 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Med Facebook-pixeln samlas automatiskt in data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som specificerats av oss, som att besöka en webbplats eller prenumerera på ett nyhetsbrev). lagras, från vilka användarprofiler skapas från pseudonymer. Som en del av den så kallade utökade datajämförelsen samlas och lagras även hashad information för jämförelseändamål, med vilka individer kan identifieras (t.ex. namn, e-postadresser och telefonnummer). För detta ändamål, när du besöker vår webbplats, sätts en cookie automatiskt av Facebook-pixeln, som automatiskt gör att din webbläsare kan kännas igen när du besöker andra webbplatser med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID. Facebook kommer att slå samman denna information med annan data från ditt Facebook-konto och använda den för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning, i synnerhet personlig och gruppbaserad reklam.
Informationen som automatiskt samlas in av Facebooks teknologier. Om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en server hos Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA.Om vi ​​är ansvariga för dataöverföring till USA baseras vårt samarbete på EU-kommissionens standarddataskyddsklausuler. Du kan hitta mer information om databehandling av Facebook i Facebooks dataskyddsinformation [https://de-de.facebook .com/policy.php ].

 FACEBOOK ANALYTICS

Som en del av Facebook Analytics genereras statistik över besökarnas aktiviteter på vår webbplats från den data som samlas in med Facebook-pixeln om din användning av vår webbplats hemsida. Databehandlingen sker på basis av avtal om orderbehandling av Facebook. Din analys används för att optimalt presentera och marknadsföra vår webbplats.

 FACEBOOK-ANNONSER

Vi använder Facebook-annonser för att marknadsföra denna webbplats på Facebook och andra plattformar. Vi bestämmer parametrarna för respektive reklamkampanj. Facebook ansvarar för den exakta implementeringen, särskilt beslutet om placeringen av annonserna hos enskilda användare. Om inte annat anges för de enskilda teknologierna, baseras databehandling på ett avtal mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med artikel 26 GDPR. Det gemensamma ansvaret är begränsat till insamlingen av uppgifterna och dess överföring till Facebook Irland. Efterföljande databehandling av Facebook Ireland omfattas inte av detta.

Baserat på statistiken över besökarnas aktivitet på vår webbplats genererad via Facebook Pixel, driver vi gruppbaserad annonsering på Facebook via Facebook Custom Audience genom att fastställa egenskaperna för respektive målgrupp. Som en del av den utökade datajämförelsen (se ovan) som sker för att fastställa respektive målgrupp, agerar Facebook som vår processor.

På grundval av det pseudonyma cookie-ID som ställts in av Facebook-pixeln och den data som samlas in. om ditt användningsbeteende på vår webbplats, vi arbetar över Facebook Pixel Remarketing personlig annonsering.

Vi använder Facebook Pixel Conversions för att mäta ditt efterföljande användningsbeteende för webbanalys och händelsespårning om du kom till vår webbplats via en annons från Facebook-annonser. Uppgifterna behandlas på basis av ett avtal om orderhantering av Facebook.


8. INTEGRATION AV TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE

Trusted Shops Trustbadge är integrerat på den här webbplatsen för att visa vår Trusted Shops godkännandestämpel och eventuella insamlade recensioner samt för att erbjuda Trusted Shops-produkter till köpare efter en beställning.

Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen av optimal marknadsföring genom att möjliggöra säker shopping i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR. Trustbadge och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Trustbadge tillhandahålls som en del av en orderhantering av en CDN-leverantör (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH använder även tjänsteleverantörer från USA. En lämplig nivå av dataskydd säkerställs. Mer information om dataskydd hos Trusted Shops GmbH finns här [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].

När Trustbadge anropas sparar webbservern automatiskt en så -kallad serverloggfil, som även innehåller din IP-adress, datum och tid för hämtning, mängd överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar hämtningen. Individuell åtkomstdata lagras i en säkerhetsdatabas för analys av säkerhetsfrågor. Loggfilerna raderas automatiskt senast 90 dagar efter att de skapats.

Ytterligare personuppgifter överförs till Trusted Shops GmbH om du bestämmer dig för att använda Trusted Shops-produkter efter att ha slutfört en beställning eller redan har registrerats för användning. Avtalsavtalet mellan dig och Trusted Shops gäller Avtal. För detta ändamål samlas personuppgifter automatiskt in från beställningsdata. Om du redan är registrerad som köpare för produktanvändning kontrolleras automatiskt med hjälp av en neutral parameter, e-postadressen hashas med en kryptologisk enkelriktad funktion. Innan den skickas omvandlas e-postadressen till detta hashvärde, som Trusted Shops inte kan dekryptera. Efter att ha kontrollerat en matchning raderas parametern automatiskt.

Detta är nödvändigt för att uppfylla våra och Trusted Shops överordnade legitima intressen i tillhandahållandet av köparskydd kopplat till den specifika beställningen och transaktionsutvärderingstjänsterna i i enlighet med artikel 6 punkt 1 meningen 1 lit f GDPR krävs. Ytterligare detaljer, inklusive invändningar, finns i Trusted Shops dataskyddsdeklaration som länkas ovan och i Trustbadge.


9. SOCIALA MEDIER


VÅR ONLINENÄRVARO PÅ FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, PINTEREST, LINKEDIN

Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med Art DSGVO har gett till respektive operatör för sociala medier, när du besöker vår onlinenärvaro på de sociala medier som nämns ovan, kommer dina uppgifter automatiskt att samlas in och lagras för marknadsundersökningar och reklamändamål, från vilka användarprofiler kommer att skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser inom och utanför de plattformar som antagligen motsvarar dina intressen. Cookies används vanligtvis för detta. För detaljerad information om bearbetningen och användningen av uppgifterna av respektive sociala medieoperatör samt ett kontaktalternativ och dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, vänligen se dataskyddsmeddelandena från leverantörerna som är länkade nedan. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende kan du kontakta oss.

Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] är ett erbjudande från Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square , Dublin 2, Irland ("Facebook Ireland") Informationen som automatiskt samlas in av Facebook Irland om din användning av vår onlinenärvaro på Facebook skickas vanligtvis till en server hos Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, överförd till och lagras i USA. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete med dem är baserat på standardklausuler om dataskydd från Europeiska kommissionen. Databehandling vid besök på en Facebook-fansida baseras på ett avtal mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med artikel 26 GDPR. Ytterligare information (information om Insights-data) finns här [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] är ett erbjudande från Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook Ireland"). Den information som automatiskt samlas in av Facebook Ireland om din användning av vår onlinenärvaro på Instagram skickas vanligtvis till en Facebook-server, Inc. ., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete med dem är baserat på standardklausuler om dataskydd från Europeiska kommissionen.Databehandling vid besök på en Instagram-fansida baseras på ett avtal mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med artikel 26 GDPR. Ytterligare information (information om Insights-data) finns här [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

YouTube [https://policies.google.com/privacy? hl=de] är ett erbjudande från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Den information som automatiskt samlas in av Google om din användning av vår onlinenärvaro på YouTube överförs vanligtvis till en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete med dem är baserat på standardklausuler om dataskydd från Europeiska kommissionen.

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy] är ett erbjudande från Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest" ). Den information som automatiskt samlas in av Pinterest om din användning av vår onlinenärvaro på Pinterest överförs vanligtvis till en server hos Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete med dem är baserat på standardklausuler om dataskydd från Europeiska kommissionen.

LinkedIn [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy] är ett erbjudande från LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). Informationen som automatiskt samlas in av LinkedIn om din användning av vår onlinenärvaro på LinkedIn överförs vanligtvis till en server hos LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete med dem är baserat på standardklausuler om dataskydd från Europeiska kommissionen.

10 kupongerbjudanden


För våra kupongerbjudanden använder vi tjänsterna från loopingo GmbH, Freibadstr. 30, 81543 München. För att förbereda vouchern kommer vi att skicka e-postadressen till loopingo i krypterad form och i pseudonymiserad form (den rättsliga grunden för detta är Art. 6 Para.1 b, f GDPR). IP-adressen, som används av loopingo uteslutande för datasäkerhetsändamål, görs vanligtvis anonym efter sju dagar. För att förbereda erbjudandet överför vi även ordernummer, ordervärde med valuta, postnummer, kön och tidsstämpel till loopingo i krypterad form. Ordervärdet och kupongkoden överförs också i optimeringssyfte. Den rättsliga grunden för detta är Artikel 6 Stycke 1 Klausul 1 Bokstav f) GDPR (berättigat intresse av databehandling). Det berättigade intresset uppstår från vårt behov av att placera effektiva annonser som gör vår webbplats mer intressant för dig och andra potentiella kunder och att optimera våra annonseringskostnader. För mer information om behandlingen av dina uppgifter av loopingo, se onlinedataskyddsinformationen på www.loopingo.com/datenschutz.

11. KONTAKTALTERNATIV OCH DINA RÄTTIGHETER


11.1 DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad har du följande rättigheter:

* enligt artikel 15 GDPR rätten i vilken det specificerats utrymme att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss,
* enligt artikel 16 DSGVO rätten att omedelbart kräva rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss,
* enligt till art.17 GDPR, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss, såvida inte ytterligare behandling
* för att utöva rätten till yttrandefrihet och information;
* för att uppfylla en rättslig skyldighet;
* Skäl av allmänt intresse eller
* krävs för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
* enligt artikel 18 DSGVO rätten att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån
* riktigheten av uppgifterna ifrågasätts av dig;
* behandlingen är olaglig, men du avvisar raderingen av den;
* vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
* du i enlighet med artikel 21 DSGVO invände mot behandlingen;
* enligt artikel 20 DSGVO rätten att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i en str. dokumenterat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring till annan ansvarig,
* enligt artikel 77 DSGVO rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller vår företagshögkvarters process, du kan invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen är för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst utöva denna rätt enligt beskrivningen ovan. Om behandlingen är för andra ändamål har du endast rätt att invända om det finns skäl som uppstår ur just din situation.

Efter att du har utnyttjat din rätt att invända kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen för direkt marknadsföringsändamål. Då kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.


11.2 KONTAKTMÖJLIGHETER

För frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, för information, rättelse, begränsning eller radering av data samt återkallande av beviljat samtycke eller invändning mot en specifik användning av data, vänligen kontakta oss direkt med hjälp av kontaktuppgifterna i vårt imprint.

.